Parni kaloriferi

Parni kaloriferi namenjeni su za instalaciju u industrijskim pogonima gde je instalisana kotlarnica sa pregrejanom parom.
Izuzetna funkcionalnost omogućava brzu i laku montažu kako u slobodnom prostoru tako i sa potrebnim distributivnim elementima. Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi orebrenih aluminijumskim limom ili čelični sa cevima u kvalitetu P235GH-TC1 u G orebrenju sa čeličnim limom.

Zahvaljujući konstrukciji izmenjivača od CU-AL postiže se maksimalni toplotni učinak i omogućava dugotrajan rad bez posebne potrebe servisiranja. CU-AL izmenjivači se koriste do 3 bara radnog pritiska pare.
Robustan čelični izmenjivač u G orebrenju omogučava dugotrajna opterećenja potrebna u industrijskoj proizvodnji uz veoma velik koeficijent prenosa toplote.
Radni pritisci izmenjivača su do 12 bara.
Automatska regulacija temperature u prostoru se može obezbediti uz potrebne elemente regulacije.
Na zahtev se može uraditi višebrzinska regulacija motora. Motori mogu biti monofazni i trofazni.


Za aktuelne pogodnosti kupovine i najbliži maloprodajni objekat kontaktirajte nas telefonom 381 11 784-1718 ; 381 61 784-1718