Kontakt

MEGA-MENT d.o.o.
Proizvodno, uslužno i trgovinsko preduzeće

11271 Surčin – Srbija, Ul. Baštovanska 175

Tel:
381 11 844-2570,
381 11 784-1718,
381 11 260-3559,

Fax: 381 11 844-2549

e-mail: info@mega-ment.com